Wielkopolska

Wielkopolska czyli z języka łacińskiego Polonia Maior to jedna z najważniejszych części naszego malowniczego kraju. Jest to kraina historyczna, która ulokowana została na terenie środkowej oraz zachodniej Polski. Wielkopolska zyskała swoje nazewnictwo od obszaru na jakim jest ulokowana a mianowicie Pojezierza Wielkopolskiego. Ponadto część terytorium regionu wielkopolskiego znajduje się na Nizinie Południowowielkopolskiej, a ściślej rzecz biorąc jak zwiększyć sprzedaż w sklepie w dorzeczu dolnej Warty oraz środkowej. Jest to historyczna dzielnica naszego kraju.
Wielkopolska sąsiaduje z Pomorzem Zachodnim oraz Kujawami, a także z Pomorzem Gdańskim. Dodatkowo warto także wspomnieć, że w niedalekiej odległości ulokowany jest Górny Śląsk, ziemia łęczycka, ziemia sieradzka oraz Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk. Pod kątem historycznym natomiast, stolica Wielkopolski to Poznań oraz Kalisz.

Region ma swojego patrona, a dokładniej jest to księżna kaliska błogosławiona Jolenta Helena z dynastii Arpadów. Województwo nie posiada własnego herbu, mimo, że pierwotnie był to herb jaki został nadany przez Kazimierza III Wielkiego. Wszyscy znamienici władcy zarządzający w historii tym regionem zostali pochowani w Kaliszu, gdzie znajduje się kolegiata świętego Pawła Apostoła oraz w tak zwanej Złotej Kaplicy. Wielkopolska stanowi region bardzo ciekawie prezentujący się pod kątem etnograficznym, co wynika bowiem z faktu, że zamieszkują tam cztery grupy etnograficzne, do jakich zalicza się Krajaników, Kaliszaków, Wielkopolan oraz Poznaniaków. Jest też tam ulokowanych kilkadziesiąt małych grup.
Autor: