Wielkopolska – najważniejsze informacje

Region wielkopolski jest jednym z istotniejszych fragmentów naszego kraju. Stanowi swego rodzaju terytorium historyczne, bowiem to tu mieszczą się tak ważne miasta w Polsce jak Kalisz, Poznań czy Gniezno. Czym charakteryzuje się ten region ogólnie? Sprawdź poniżej.
Wielkopolska właściwa mieści w sobie ziemię kaliską, ale także miejscowość Krajna, która niegdyś jeszcze lata temu było często zaliczana release agent do terenu Pomorza Wschodniego, zwłaszcza miało to miejsce w okresie średniowiecza. Dodatkowo, w Wielkopolsce właściwej ulokowane są także Pałuki i ziemia poznańska. Jeżeli natomiast mowa o obszarach ziemi wschowskiej, to tam znajdują się tereny takie jak ziemia sieradzka, ziemia lubuska, ziemia wieluńska. Poza Wartą, która oczywiście stanowi główną rzekę w tym miejscu na mapie Polski, http://www.serwis-pc.org.pl/gdynia.php dodatkowo trzeba też wspomnieć o rzece Baryczy, która niegdyś stanowiła graniczny punkt pomiędzy dwoma terytoriami, a mianowicie Wielkopolską oraz Śląskiem. Jeżeli chodzi z kolei o ukształtowanie samego terenu wielkopolskiego, to niegdyś mieściły się tam dwa województwa, zgodnie z dawnym podziałem administracyjnym Polski.

Mowa tu o województwie kaliskim oraz regionie poznańskim. Dodatkowo, nie zapominajmy też o tym, że w roku 1796 dokładnie w województwie kaliskim, stworzone zostało odrębne województwo, jakim był region gnieźnieński. W Środzie Wielkopolskiej z kolei obradowały sejmiki ziemskie obu województw. W okresie zaboru pruskiego, to jest w latach 1815 – 1918 tereny Wielkopolski znajdowały się pod panowaniem wroga.
Autor: