Poznań – skąd ta charakterystyczna nazwa?

Poznań istnieje jako ośrodek miejski na geograficznej mapie Polski nieprzerwanie od mniej więcej dziesiątego stulecia. Powstały prawdopodobnie w okresie średniowiecza, od tego czasu jest notowany jako miejscowość stanowiąca stolicę Wielkopolski. Skąd wzięło się jednakże oryginalne nazewnictwo tego miasta? Zobacz to w dalszych fragmentach, do lektury których serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
Poznań jest to centrum życia politycznego, ale oc gdzie najtaniej także i kulturalnego. To miasto z licznymi zwyczajami, tradycjami, wręcz śmiało można je uznać za miejscowość historyczną. W odróżnieniu od szeregu innych miast na mapie Polski, jako jedno z pierwszych odnotowane na kartach historycznych, więc rozsławiające Polskę na tle innych państw. Niegdyś w tym mieście dominował język łacińskich, którym posługiwali się ludzie z wyższych sfer, stanowiąc smar do wysięgnika wyedukowaną warstwę społeczeństwa i w ich przypadku obowiązującym nazewnictwem było Posnaniensis, które z czasem zmieniono na aktualną nazwę, czyli Poznań.

O Poznaniu w dzisiejszym rozumieniu etymologicznym zaczęto mówić już na etapie kroniki Galla Anonima, który użył tejże nazwy w okresie między 1112 a 1116 rokiem.
W chwili obecnej, etymologicznie językowcy są pewni, że Poznań to nazwa wywodząca się od dawnego imienia, jakie było popularne na obszarze Wielkopolski. Mowa zwłaszcza o staropolski męskim imieniu Poznamir, czy też późniejszej jego skróconej wersji brzmiącej Poznan. Niektórzy badacze językowi są zdania, że początkowo ta nazwa dotyczyła grodu Poznana czy też Poznamira, który nazwał w ten sposób swoją osadę, od własnego imienia.
Autor: