Organizacja turystyczna

Wielkopolska Organizacja Turystyczna to organizacja zrzeszająca przedstawicieli stowarzyszeń związanych z turystyką, przedstawicieli branży turystycznej w tym regionie i samorządów. Członkiem tego stowarzyszenia jest między innymi Województwo Wielkopolskie. Organizacja ta powstała w celu promocji regionu jako otwartego dla turystów. Promuje się atrakcje, obiekty na terenie Wielkopolski, lokalną kuchnie i produkty związane z tym obszarem. Poza tym stowarzyszenie ma na celu integrowanie samorządów zainteresowanych internet Reda promowaniem województwa, a także dążenie do współpracy różnych organizacji w celu promocji turystyki, zachęcania turystów do odwiedzania regionu. W celu usprawnienia promowania turystyki organizuje się szkolenia dla zainteresowanych osób z branży turystycznej. Dzięki wspólnym działaniom łatwiej będzie zwiększyć liczbę turystów.

- autor artykułu