Dzień: 2020-07-02

Jedziesz do Kalisza? Obowiązkowo zapoznaj się z naszym wirtualnym poradnikiem po to, abyś zyskał szereg niezbędnych informacji na temat tego, do jakich miejsc warto jest się udać, gdy decydujemy się na wycieczkę do tej ważnej miejscowości regionu wielkopolskiego. Start w dalszych fragmentach. Na pewno wszyscy, którzy uznają się za prawdziwych miłośników sztuki i historii, powinni […]
Wielkopolska czyli z języka łacińskiego Polonia Maior to jedna z najważniejszych części naszego malowniczego kraju. Jest to kraina historyczna, która ulokowana została na terenie środkowej oraz zachodniej Polski. Wielkopolska zyskała swoje nazewnictwo od obszaru na jakim jest ulokowana a mianowicie Pojezierza Wielkopolskiego. Ponadto część terytorium regionu wielkopolskiego znajduje się na Nizinie Południowowielkopolskiej, a ściślej rzecz […]