1. Historia Wielkopolski Starożytność i wczesne średniowiecze Wielkopolska ma bogatą historię sięgającą starożytności i wczesnego średniowiecza. Odkrycia archeologiczne wskazują na obecność ludności już od czasów prehistorycznych. W tym okresie region był ważnym ośrodkiem osadnictwa i handlu. Początki wczesnego średniowiecza to czas rozwoju osadnictwa słowiańskiego, a także wpływów germańskich i celtyckich. Panowanie Piastów Okres panowania dynastii […]