Organizacja turystyczna

Wielkopolska Organizacja Turystyczna to organizacja zrzeszająca przedstawicieli stowarzyszeń związanych z turystyką, przedstawicieli branży turystycznej w tym regionie i samorządów.Organizacja turystyczna Członkiem tego stowarzyszenia jest między innymi Województwo Wielkopolskie. Organizacja ta powstała w celu promocji regionu jako otwartego dla turystów.foliowe i pcv opakowania jednorazowe Promuje się atrakcje, obiekty na terenie Wielkopolski, lokalną kuchnie i produkty związane z tym obszarem. Poza tym stowarzyszenie ma na celu integrowanie samorządów zainteresowanych promowaniem województwa, a także dążenie do współpracy różnych organizacji w celu promocji turystyki, zachęcania turystów do odwiedzania regionu. W celu usprawnienia promowania turystyki organizuje się szkolenia dla zainteresowanych osób z branży turystycznej. Dzięki wspólnym działaniom łatwiej będzie zwiększyć liczbę turystów.

tłumaczenia przysięgłe arabskiego
- autor artykułu